Veličiny

Měřené veličiny

Kalibrační laboratoř zajišťuje kalibrace měřidel u níže uvedených fyzikálních veličin. Pro provádění kalibračních výkonů jsou naše laboratoře akreditovány Českým institutem pro akreditaci, členem EA (EA - Evropská spolupráce pro akreditaci). Výjimkou je veličina lom světla.

 Detailní seznam rozsahů měřených veličin a měřicích schopností kalibrace, jsou uvedeny v příloze osvědčení o akreditaci (AJ).