Doporučujeme

Metoda R&R Online

Analýza systému měření - Metoda R&R

   

Metoda R&R je označením pro metodu průměrů a rozpětí (Gauge Repeatability and Reproducibility), která bývá také označována zkratkou GR&R nebo GRR. Tato metoda je druhou nejpoužívanější metodou používanou pro analýzu systému měření. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou QS 9000 MSA 4. vydání, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj, ovládaný ze stránek www.trestik.cz. Stačí zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte hodnoty parametrů vašeho systému měření, provede jejich vyhodnocení a vytvoří protokol v PDF formátu (příklad česky, příklad anglicky).

Kalibrační protokoly v elektronické podobě

Snižujeme pracnost a náklady na vaší evidenci měřidel - kalibrační protokoly a záznamy o kalibraci předáváme v elektronické podobě.

Pro všechny zákazníky, kteří používají k evidenci měřidel software QTREE-EM C/S, zajišťujeme předávání kalibračních protokolů a kompletních  záznamů o kalibraci v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že je software QTREE-EM C/S vybaven funkčností pro načtení těchto informací, je aktualizace databází měřidel po jejich návratu z kalibrace otázkou několika kliknutí myškou.

Kalibrace na pracovišti zákazníka

Minimalizujeme odstávkové časy vašich měřidel při kalibraci

Metoda Cg, Cgk Online

Analýza systému měření - Metoda SPC - Ford - zjištění koeficientů Cg, Cgk

Koeficienty Cg, Cgk jsou výsledkem analýzy systému měření nejpoužívanější metodou, označovanou jako Metoda SPC – Ford. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou FORD EU 1880, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj, ovládaný ze stránek www.trestik.cz. Stačí určit metodu, zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte koeficienty Cg a Cgk, vyhodnotí jejich hodnoty a vytvoří protokol v PDF formátu. Pokud si od nás vyžádáte prohlášení o shodě a námi zpracovaný příklad pro ověření software, můžete protokoly zpracované tímto programem použít jako plnohodnotné doklady o provedené analýze vašich systémů měření.
Syndikovat obsah