Systémy managementu

KSQ spol. s r. o. provádí poradenskou a konzultační činnost při zavádění systémů managementu prostřednictvím vyškolených pracovníků. Jejich odborné schopnosti se opírají o absolvování řady školení a hlavně zkušeností ze zavádění systémů managementu do praxe v podnicích. 

Implementované jsou normy: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP.