Služby

naše pracovní prostředí a přístroje

Strategie služeb

Naším prioritním cílem je zajistit pro naše zákazníky kompletní technickou podporu v oblasti metrologie a návazných činností. Proto jsou prvotní kalibrační služby vlastních měřidel zasazeny do komplexního rámce souvisejících služeb:
 • zajištění kompletní návaznosti všech měřidel (i formou kooperací)
 • vedení evidence měřidel
 • tvorba metrologického řádu a další související dokumentace podle zákona o metrologii, ISO 9001 a ISO 10012, ISO/TS 16 949, HACCP, ISO 15 161
 • školení metrologického zabezpečení v podniku pro všechny úrovně pracovníků a podnikové vedení
 • expertní činnost pro oblast měření a zkoušek
 • metrologické zabezpečení "na klíč"
 • implementace informačních systémů z oblasti metrologického zabezpečení výroby či služeb
 • začlenění metrologického systému do vnitropodnikových systémů managementu kvality
Neopominutelným dlouhodobým cílem naší společnosti je zajištění vysokého standardu spolehlivosti, rychlosti a dostupnosti. Uvědomujeme si, že tyto zdánlivě nepodstatné součásti našich služeb mohou zásadním způsobem ovlivnit konečnou spokojenost našich zákazníků.

kontakt: duskova@ksq.cz  

Popis služby

Postupy služby: Měřidla jsou přebírána útvarem logistiky, který koordinuje kontakt se zákazníkem a předání do příslušných laboratoří. Po ukončení zakázky se vrací měřidlo k zákazníkovi opět přes útvar logistiky. Všechny postupy jsou prováděny podle akreditovaných postupů. Pro komunikaci se zákazníkem slouží tel. číslo: 387 311 504 a hot-line 602 470 009 (pondělí až pátek od 8:00 hod do 18:00 hod) a e-mail: logistika@ksq.cz.
 
Transfer dat: Pokud má zákazník zakoupen i software pro evidenci měřidel QTREE-EM, jsou mu poskytovány údaje o rekalibracích i v elektronické podobě. Transfer dat významně snižuje časové nároky na administrativní práci metrologa a umožňuje věnovat se činnostem, které přinášejí okamžitá zlepšení a hodnotnější efekt. Pro zjednodušení vedení záznamů připravujeme i verzi s elektronickým podpisem.
 
Místo: Sídlo a laboratoř firmy jsou v Českých Budějovicích. Po individuální dohodě jsme schopni zajistit i odvoz měřidel od zákazníka v kterémkoliv termínu. V případech, kde je to možné a vhodné, využívá naše firma spedičních služeb. Dopravní náklady jsou účtovány dle platného ceníku KSQ spol. s r. o., při velkých objemech zakázek je přistupováno k dopravním nákladům individuálně.
 
Externí kalibrace: Další formou kalibrací jsou tzv. externí kalibrace, kdy se měřidla kalibrují přímo na místě u zákazníka. Tyto kalibrace se využívají jak v oboru teploty a tlaku (pastery, autoklávy, termostaty, sušárny, čidla na lisech a vstřikovacích lisech, technologické regulátory apod.), tak u délkových měřidel (profilprojektory, mikroskopy, výškoměry). Tyto kalibrace jsou u zákazníků velmi oblíbené především z důvodu minimalizace odstávkových časů.
 
Lhůty služby: Dodací lhůty kalibrací prováděných v laboratoři jsou 10 pracovních dní, pokud není dohodnuto jinak. Podmínkou kratších lhůt je dodržení technologických podmínek z naší strany a objednání kratšího termínu ze strany zákazníka v předstihu. Termíny provádění externích kalibrací řešíme operativně dle potřeby zákazníka.
 
Vyzvednutí měřidel přímo u zákazníka: V rámci zlepšování služeb jsme schopni vyzvedávat měřidla přímo u zákazníka.
 

Garance:

Standardy systémů řízení a další:

 • ČSN EN ISO/IEC 17025
 • ČSN EN ISO 9001 (požadavky plněny v rámci akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 - viz sekce "Články")
 • ČSN EN ISO 10012 (požadavky integrovány do QMS organizace a poskytovaných služeb)
 • 2 pracovníci firmy jsou držiteli certifikátu manažera jakosti EOQ
 • 1 pracovník je držitelem certifikátu manažera a auditora EMS EOQ
 • 2 pracovníci jsou držiteli certifikátu auditora jakosti EOQ
 • 1 pracovník je držitelem certifikátu auditora EMS EOQ
 • 1 pracovník je držitelem certifikátu auditora IRCA
 • všichni pracovníci kalibrační laboratoře jsou držiteli osvědčení ČMI
Související podpora a další záruky: Můžeme Vás ujistit, že naše postupy vždy respektují potřeby systémů řízení kvality jednotlivých zákazníků. Jedná se o výsledek naší strategie, kdy se snažíme poskytovat zákazníkům ucelené služby v rámci systémů řízení.
 
Servis komunálních délkových měřidel (na lhůty oprav nelze vztahovat termíny pro kalibrace).