Školení

Školení v metodách zvyšování výkonnosti organizace a řešení problémů:

  • obecně - interní auditor, týmy, projekty
  • zlepšování a produktivita - programy zlepšování a úspor
  • statistika - statistické metody - obecně, statistická regulace procesu, statistická přejímka
  • metrologie - základní kurz metrologie - zákonné předpisy, teorie měření, metrologie v ISO 9001, systém managementu měření (ISO 10012), nejistoty měření, způsobilost měřidel
  • systémy řízení - QMS, EMS, HACCP, ISO 22000

kontakt: klucova@ksq.cz