Reakreditace a rozšíření služeb

Reakreditace kalibrační laboratoře probíhá jedenkrát za 5 let po absolvování pravidelných dozorových návštěv, které každoročně provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

Při poslední reakreditaci naší laboratoře, kterou jsme úspěšně absolvovali během února a března 2011, jsme rozšířili naše služby v následujících oborech:

Obor délka

rozšíření měřeného rozsahu u některých délkových měřidel:

  • Měřidla posuvná do 2500 mm
  • Pasametry a tloušťkoměry do 500 mm
  • Úchylkoměry do 200 mm
  • Lístkové spároměry do 3 mm

Obor relativní vlhkost

akreditace dalšího oboru a provádění akreditovaného měření:

  • Kapacitní vlhkoměry
  • Měření relativní vlhkosti vzduchu

Naše služby rozšiřujeme a zlepšujeme průběžně a snažíme se tak reagovat na podněty zákazníků a vyhovět jejich požadavkům a potřebám v co největší míře.

Další reakreditace proběhne v únoru 2018, kdy plánujeme zavést opět další zlepšení či rozšíření služeb. Uvítáme, když nám zašlete své návrhy či připomínky.