Pravidelný dozor ČIA

 

V rámci pravidelného dozoru ČIA v únoru 2015 jsme zlepšili měřicí schopnosti kalibrace (CMC) v oboru tlak v měřeném rozsahu (7-70) MPa a u indikačních teploměrů v teplotách (-50 - 650) °C viz osvědčení o akreditaci č. 98/2017 (AJ).

V rámci pravidelného dozoru ČIA v roce 2012 jsme rozšířili služby v oboru délka o kalibraci souřadnicových měřicích strojů.