Metoda R&R Online

Analýza systému měření - Metoda R&R

   

Metoda R&R je označením pro metodu průměrů a rozpětí (Gauge Repeatability and Reproducibility), která bývá také označována zkratkou GR&R nebo GRR. Tato metoda je druhou nejpoužívanější metodou používanou pro analýzu systému měření. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou QS 9000 MSA 4. vydání, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj, ovládaný ze stránek www.trestik.cz. Stačí zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte hodnoty parametrů vašeho systému měření, provede jejich vyhodnocení a vytvoří protokol v PDF formátu (příklad česky, příklad anglicky).

Metoda R&R - zjišťuje parametry EV, AV, R&R (GRR), PV, TV, EV[%], AV[%], R&R[%] (GRR[%]), PV[%] a ndc

Pokud si od nás vyžádáte prohlášení o shodě a námi zpracovaný příklad pro ověření software, můžete protokoly zpracované tímto programem použít jako plnohodnotné doklady o provedené analýze vašich systémů měření.

Vstup do programu Metoda R&R ...