Metoda Cg, Cgk Online

Analýza systému měření - Metoda SPC - Ford - zjištění koeficientů Cg, Cgk

Koeficienty Cg, Cgk jsou výsledkem analýzy systému měření nejpoužívanější metodou, označovanou jako Metoda SPC – Ford. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou FORD EU 1880, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj, ovládaný ze stránek www.trestik.cz. Stačí určit metodu, zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte koeficienty Cg a Cgk, vyhodnotí jejich hodnoty a vytvoří protokol v PDF formátu. Pokud si od nás vyžádáte prohlášení o shodě a námi zpracovaný příklad pro ověření software, můžete protokoly zpracované tímto programem použít jako plnohodnotné doklady o provedené analýze vašich systémů měření.

 Vstup do programu Metoda SPC - Ford ...