Kalibrační protokoly v elektronické podobě

Snižujeme pracnost a náklady na vaší evidenci měřidel - kalibrační protokoly a záznamy o kalibraci předáváme v elektronické podobě.

Pro všechny zákazníky, kteří používají k evidenci měřidel software QTREE-EM C/S, zajišťujeme předávání kalibračních protokolů a kompletních  záznamů o kalibraci v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že je software QTREE-EM C/S vybaven funkčností pro načtení těchto informací, je aktualizace databází měřidel po jejich návratu z kalibrace otázkou několika kliknutí myškou.

Jak komunikace mezi evidencí měřidel u zákazníka a naším pracovištěm probíhá?

  • Zákazník pomocí software QTREE-EM C/S vytvoří seznam měřidel, které odesílá ke kalibraci. Tento seznam je uložen v jediném XML souboru, který kromě informací o měřidle obsahuje i některé číselníky, potřebné pro vystavení záznamů o kalibraci.
  • Takto vytvořený seznam je předán v elektronické podobě spolu s měřidly ke kalibraci.
  • Na našem pracovišti po provedené kalibraci měřidel seznam zpracujeme a doplníme do něho veškeré informace o provedené kalibraci , případně k němu připojíme naskenované kalibrační protokoly v PDF formátu.
  • Aktualizovaný seznam včetně příloh vrátíme zákazníkovi spolu s měřidly a kalibračními protokoly v originální tištěné podobě.
  • Zákazník aktualizovaný seznam nakopíruje do počítače a spustí import kalibračních záznamů. Během několika vteřin je provedena aktualizace databáze a o aktualizaci je vydáno hlášení, potvrzující její provedení.