KSQ spol. s r.o.

Akreditovaná kalibrační laboratoř K 2288

 
  KSQ spol. s r.o. - netkatalog.cz
Měřící technika - netkatalog.cz

Kalibrační laboratoř firmy KSQ spol. s r.o. je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v oborech: délka, rovinný úhel, teplota, tlak, moment síly, relativní vlhkost.

Rozsah akreditace je uvedený v osvědčení o akreditaci č. 453/2017 (AJ), vydaném Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.. Značka akreditované kalibrační laboratoře je K 2288. Kalibrace provádíme podle zákona č. 505/90 Sb. o metrologii v aktuálním znění, jedná se o provádění kalibrací pracovních měřidel a etalonů pro jiné subjekty.
 
Seznam měřidel, která kalibrujeme, je možné vyhledat podle druhů v příloze osvědčení č. 453/2017 (AJ) nebo v seznamu měřidel. U měřidel, jejichž kalibraci naše laboratoř neprovádí, lze sjednat subdodávky od jiných dodavatelů. Informace o našich subdodavatelích vám poskytneme při sjednávání této služby. 

Společnost byla vyhodnocena z hlediska ekonomické kondice. Za rok 2014 získala hodnocení A.